3023 SOHIER (Moldaketa:ESCORIAZA, J.) - -[EUSKAL HERRIA] - TXISTU